1 augusti 2018
Prenumerera på SFTI

2018

Specifikationer fastställda som SFTI

2018-05-07
PEPPOL BIS Billing 3.0, med UBL som överföringssyntax, fastställs som SFTI-rekommendation. Köpare i offentlig sektor informeras om att de dessutom ska kunna ta emot PEPPOL BIS Billing 3.0 i med CII som överföringssyntax om leverantör begär det.

2018-03-22
Samtliga versioner av SFTI/ESAP 0.1 (EDI-kvittenser) och SFTI/ESAP 0.2 (Partsinformation) avförs från SFTI-rekommendationerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.