13 januari 2020
Prenumerera på SFTI

Rekommenderade standarder

Här hittar du en sammanställning över SFTI:s nuvarande rekommenderade standarder och de standarder som har avförts under de senaste åren. Det finns även en historisk överblick över alla SFTI:s rekommendationer sedan 1999.

Rekommenderade meddelanden/specifikationer för PEPPOL BIS och Svehandel

 • PEPPOL BIS Catalogue without response 3
 • PEPPOL Punch Out 3
 • PEPPOL BIS Ordering 3
 • PEPPOL BIS Order Agreement 3
 • PEPPOL BIS Despatch Advise 3
 • PEPPOL BIS Billing 3
 • Svekatalog 2.0
 • PEPPOL Punch Out 1.0
 • Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar
 • PEPPOL BIS 42A Order Agreement 1.0
 • Sveleveransavisering BIS 30A 1.0
 • Svefaktura 1.0

Specialprocesser:

 • Transportavisering (för användning vid samordnad varudistribution)
 • Slutenvårddosbeställning (för beställning av patientspecifik förpackning av läkemedel)

Rekommenderade affärsdokumentspecifikationer för SFTI ESAP 6

Meddelande

v. 2.7

v. 2.8

v. 2.9

Original- och ersättningssortiment- och prislista 6.1.1

v. 2.5

v. 2.8

v. 2.9.3

Ändringssortiment- och prislista 6.1.2

v. 2.5.0

v. 2.8

v. 2.9.3

Avrop 6.1.3

v. 2.4.0

v. 2.8

v. 2.9.2

Avropserkännande 6.1.4

v. 2.2.1

v. 2.8

v. 2.9.0

Avropsbekräftelse 6.1.5

v. 2.3.1

v. 2.8

v. 2.9.1

Leveransavisering 6.3.2

v. 2.3

v. 2.8

v. 2.9.1

Faktura 6.1.6

v. 2.6.0

v. 2.8

v. 2.9.2

Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7

-

v. 2.8

v. 2.9.3

Ändringsprislista för läkemedel 6.1.8

-

v. 2.8

v. 2.9.3

Extemporebilaga 7.1.1

-

v. 1.0

v. 1.0

 

Rekommenderade meddelandespecifikationer för SFTI ESAP 6

Meddelande

v. 2.7

v. 2.8

v. 2.9

Original- och ersättningssortiment- och prislista

MS42 v. 1.4

MS42 v. 2.8.1

MS42 v. 2.9.2

Ändringssortiment- och prislista 6.1.2

MS42 v. 1.4

MS42 v. 2.8.1

MS42 v. 2.9.2

Avrop 6.1.3

MS45 v. 1.3.1

MS45 v. 2.8

MS45 v. 2.9.1

Avropserkännande 6..1.4

MS46 v. 1.2.1

MS46 v. 2.8

MS46 v. 2.9.0

Avropsbekräftelse 6.1.5

MS46 v. 1.2.1

MS46 v. 2.8

MS46 v. 2.9.1

Leveransavisering 6.3.2

MS44 v. 1.2

MS44 v. 2.8

MS44 v. 2.9.1

Faktura 6.1.6

MS43 v. 1.5

MS43 v. 2.8

MS43 v. 2.9.1

Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7

-

MS60 v. 2.8

MS60 v. 2.9.1

Ändringsprislista 6.1.8

-

MS60 v. 2.8

MS60 v. 2.9.2


Rekommenderade specifikationer för SFTI Fulltextfaktura

SFTI Fulltextfaktura

v. 2.4

v. 2.3Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!