15 april 2019
Prenumerera på SFTI

Transport och infrastruktur

SFTI rekommenderar i första hand PEPPOL:s transportinfrastruktur för elektroniska inköp i offentlig sektor. Här hittar du specifikationer för PEPPOL:s infrastruktur samt för SFTI:s Transportfil Bas och Tekniska kuvert, som kan användas för överföring tillsammans med SFTI:s rekommenderade standarder.

PEPPOL:s infrastruktur, inklusive dess partsregistertjänst, underlättar utväxlingen av e-handelsmeddelanden mellan köpare och leverantörer och förenklar anslutningen mellan parterna.

Med PEPPOL-nätverket kan man ansluta sig till infrastrukturen via en accesspunkt. Genom accesspunkten kan man utväxla e-handelsmeddelanden med alla andra parter i nätverket utan att individuella uppsättningar krävs.

Läs vidare

PEPPOL:s infrastruktur

Mer om PEPPOL

Rapport om SFTI:s rekommendation och förstudie om PEPPOL:s infrastruktur

OpenPEPPOL:s fullständiga tekniska specifikationer för PEPPOL-nätverket

DIGG:s information om PEPPOL

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!