13 februari 2015
Prenumerera på SFTI

Externt objekt (bilagor)

I arbetet med Svefakturans framtagning och spridning har det vid flertalet tillfällen uppkommit önskemål om att kunna skicka med bilagor och bilder kopplade till fakturan.

SFTI tekniska kansli har därför tagit fram ett xml-schema och en beskrivning av hur detta kan göras. Detta innebär ingen ändring i Svefakturaformatet utan är ett separat meddelande som Svefakturan kan referera till. Det nya xml-dokumentet kallar vi SFTI-ObjectEnvelope och har i korthet följande informationsinnehåll:

  • Referens till affärsdokument (Exempelvis Svefaktuan)
  • Bilagt objekt omkodat i Base64-format vilket innebär att praktiskt taget alla typer av externa objekt/filer kan läggas in
  • Genom omkodning till Base64 av det externa objektet kan det överföras utan särskilda krav på transportteknik

SFTI har tagit fram en webbaserad verifieringstjänst för SFTI Externt objekt.

Handledning

Handledning för SFTI Externt objekt (PDF)

Specifikationer

XML Schema

Exempel

Exempel på SFTI Externt objekt

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!