7 november 2014
Prenumerera på SFTI

Grundläggande specifikationer för EDI-kvittenser

Till stöd för användning av de affärsprocesser som baseras på EDIFACT

Det vill säga Avrop mot ramavtal (scenario 6), periodisk & orderlös fakturering (scenario 9) samt SFTI Fulltextfaktura finns några grundläggande specifikationer avseende kvittensmeddelanden och hantering av partsinformation. Den enda version av de grundläggande specifikationerna som rekommenderas av SFTI är 2.0.

Handledning och specifikationer

Specifikationerna och handledning finns i sin helhet för denna affärsprocess hos GS1.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!