3 september 2018
Prenumerera på SFTI

Hur ansluter man sig?

En organisation som vill använda PEPPOL:s infrastruktur behöver dels skaffa sig en så kallad accesspunkt och dels förbereda för det eller de e-handelsmeddelanden som ska sändas eller tas emot. De operatörer som erbjuder accesspunktstjänster listas här.

De som vill ta emot e-handelsmeddelanden via PEPPOL:s infrastruktur uppdrar åt sin accesspunktoperatör att registrera vilka meddelanden och versioner som stöds i en registertjänst som ingår i infrastrukturen; operatören agerar också som mottagningspunkt för meddelanden som kommer in via PEPPOL-nätverket. De som vill skicka e-handelsmeddelandena via PEPPOL:s infrastruktur överlåter på sin accesspunktsoperatör att via registret slå upp vilka meddelanden och versioner som mottagaren stödjer samt ombesörja sändning till mottagarens accesspunkt.

I tillägg till funktionen som accesspunkt kan operatören erbjuda ytterligare tjänster, som konvertering mellan internt och externt format och validering. Omfattning och utformning av dessa tjänster avtalas mellan slutanvändaren och operatören.

Mer information om PEPPOL finns hos DIGG som är PEPPOL-myndighet.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.