1 september 2018
Prenumerera på SFTI

PEPPOL infrastruktur

SFTI rekommenderar PEPPOL:s infrastruktur för e-handel i offentlig sektor. Beslutet om rekommendationen fattades i november 2014 efter att en förstudie gjorts tidigare under året.

Tidigare har SFTI fatta beslut om att även rekommendera PEPPOL BIS meddelandena.

Rekommendationen om PEPPOL:s infrastruktur för e-handel i offentlig sektor finns tillsammans med förstudien i en rapport från november 2014. Läs mer i rapporten.

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur (PDF)

Syftet med att rekommendera PEPPOL:s infrastruktur är att underlätta utväxlingen av e-handelsmeddelanden mellan köpare och säljare och därmed förenkla anslutningen mellan parterna. Med PEPPOL kan man ansluta sig till infrastrukturen/nätverket via en Accesspunkt. Genom Accesspunkten kan man utväxla e-handelsmeddelanden med alla andra parter i nätverket utan att individuella uppsättningar krävs.

Accesspunkterna tillhandahålls i allmänhet av operatörer. Till skillnad från hur det ofta fungerar i andra sammanhang så behöver inte operatörerna teckna bilaterala samtrafikavtal. Istället tecknar operatören ett enda avtal gentemot en PEPPOL-myndighet (exempelvis DIGG). När operatören är godkänd som Accesspunkt kan den kommunicera med alla andra godkända Accesspunkter i nätverket.

Förutom transportmekanismen i PEPPOL finns även register för mottagningsadresser. Det innebär att försändelser inom nätverket alltid görs till mottagarens registrerade adress. Det förenklar exempelvis migrering när man byter operatör – adressen behöver bara ändras på ett ställe.

Förutom själva kommunikationen finns en funktion för sökning/uppslagning av mottagaradresser, något som saknas i Sverige idag.

Med PEPPOL är det därför lätt att:

  • hitta varandra – med ett avtal når du säljare och köpare i hela Europa
  • skicka meddelanden – när du väl anslutit dig till PEPPOL använder du dina vanliga e-handelssystem för att skicka och ta emot meddelande
  • PEPPOL tar hand om resten
  • byta operatör/VAN-tjänst – du är inte låst till en enda leverantör av PEPPOL-tjänsten.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!