30 november 2017
Prenumerera på SFTI

PEPPOL BIS meddelanden

I PEPPOL:s infrastruktur kan användarna utväxla e-handelsmeddelanden som godkänts av OpenPEPPOL. OpenPEPPOL har specificerat ett antal meddelanden för detta, kallade PEPPOL BIS. En förteckning över aktuella specifikationer finns här.

Mottagare som kan ta emot en PEPPOL BIS kan, under vissa förutsättningar, dessutom tillåtas ta emot också nationella eller äldre versioner av meddelandet via PEPPOL-nätverket. För svensk del finns ett sådant beslut i form av att Svefaktura 1.0 får registreras för mottagning i PEPPOL-nätverket förutsatt att mottagaren har stöd för Svefaktura BIS 5A 2.0.

Respektive mottagare bestämmer själv vilka PEPPOL BIS som ska stödjas. Som hjälp vid detta val rekommenderar SFTI användning av meddelandena i Beställningsprocess SFTI Svehandel se vidare under denna flik.

Not. Användare kan givetvis också avtala om utväxling av PEPPOL BIS meddelanden via andra nätverk som drivs av tredjepartsoperatörer i samverkan.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!