22 augusti 2017
Prenumerera på SFTI

Specifikationer PEPPOL infrastruktur

SFTI rekommenderar PEPPOL:s infrastuktur för e-handel i offentlig sektor.

PEPPOLs infrastruktur bygger på en rad tekniska specifikationer som beskriver hur Accesspunkter och register (SML/SMP) ska fungera.

PEPPOL använder i stor utsträckning vedertagna standarder som anpassats/profilerats för att passa kraven i nätverket.

Aktuella specifikationer är:

Transportprotokoll: AS2 protocol

Tekniskt kuvert: Envelope specification (OpenPEPPOL Business Message Envelope)

Mottagarregister/tjänsteregister: SMP (Service Metadata Publisher)

Registerlokaliseringstjänst: SML (Service Metadata Locator)

Användning av identifierare: Policy for use of identifiers

Transportprotokollet START har ersatts av AS2.

Tekniska specifikationer finns här

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!