3 september 2018
Prenumerera på SFTI

Vad är PEPPOL?

PEPPOL står för Pan-European Public Procurement On-Line. Det är en samling infrastrukturkomponenter, specifikationer, vägledningar och tekniska beskrivningar som kan användas för att utbyta information inom området elektroniska inköp.

PEPPOL är ett nätverk för elektronisk handel och e-inköp. Nätverket består av en teknisk plattform, avtal samt anvisningar och specifikationer.

PEPPOL gör det möjligt för köpare och säljare att nå varandra på ett enkelt sätt – genom en anslutning får användarna tillgång till samtliga köpare och säljare som finns anslutna till PEPPOL – inte bara i det egna landet utan även internationellt.

PEPPOL tillhandahåller stöd för prioriterade elektroniska processer för fakturering, beställningar och upphandling.

PEPPOL är alltså en blandning av en infrastruktur för säker och pålitlig informationsförmedling, en verksamhets- och avtalsmodell samt en uppsättning vägledningar och specifikationer. All information och tekniska beskrivningar är fritt tillgängliga, vilket innebär att vilken aktör som helst – givet att man uppfyller de avtalsmässiga krav som ställs – kan utnyttja och tillhandahålla de tjänster som ryms i PEPPOL avtalsmässiga krav som ställs – kan utnyttja och tillhandahålla de tjänster som ryms i PEPPOL.

I PEPPOL:s infrastruktur används inte bilaterala samtrafikavtal utan istället tecknar operatörerna ett operatörsavtal med en PEPPOL-myndighet. DIGG är PEPPOL-myndighet i Sverige. En accesspunkt har inte rätt att vägra att ta emot meddelanden från en annan accesspunkt. Detta är vad som brukar kallas en ”four corner model”.

 Mer informatiojn finns på peppol.eu

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!