17 augusti 2017
Prenumerera på SFTI

Single sign on vid avrop från leverantörens webbshop

Från och med juni 2017 rekommenderar SFTI inte längre denna lösning för automatisk inloggning i varu- /tjänsteleverantörs webbshop. Istället hänvisas till PEPPOL Punch Out Login & Transmission Specifikation, att användas tillsammans med PEPPOL BIS 18A Punch Out.

Avrop mot ramavtal (scenario 6) ger möjligheten till att göra avrop från leverantörens webbshop.

I denna lösning har SFTI tagit fram en standardiserad lösning för hur automatisk påloggning i varu/tjänteleverantörens webbshop kan göras.

Handledning och specifikationer

Handledning och specifikationer för detta finns beskrivet samlat i en zip-fil.

SFTI Single Sign On

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!