7 november 2014
Prenumerera på SFTI

Single sign on vid avrop från leverantörens webbshop

Avrop mot ramavtal (scenario 6) ger möjligheten till att göra avrop från leverantörens webbshop.

I denna lösning har SFTI tagit fram en standardiserad lösning för hur automatisk påloggning i varu/tjänteleverantörens webbshop kan göras.

Handledning och specifikationer

Handledning och specifikationer för detta finns beskrivet samlat i en zip-fil.

SFTI Single Sign Onöppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!