13 februari 2015
Prenumerera på SFTI

Tekniska kuvert

SFTI:s tekniska kuvert är en specifikation som möjliggör elektronisk kuvertering och buntning av elektroniska dokument.

Kuvertet ger möjlighet att specificera identifierare av avsändande och mottagande parter. Förutom routingrelaterad information har kuvertet en innehållsförteckning som indikerar vilken typ av dokument som sänds.

SFTI:s tekniska kuvert är baserad på XML-schemat Standard Business Document version 1.0 som tagits fram av UNCEFACT. Detta dokument beskriver inte överföringsteknik eller säkerhetslösningar relaterad till överföring. Genom att SFTI:s tekniska kuvert utgör en strikt, begränsad del av Standard Business.

Med Document standarden kan parter som önskar kommunicera med stöd av mer funktionalitet enkelt skala upp inom standarden exempelvis genom att använda fler funktioner. Det kan noteras att XML-formaterade dokument såväl som EDIFACT-formaterade dokument kan kuverteras med hjälp av denna specifikation.

När det tekniska kuvertet ska användas

Avsikten med denna specifikation är att möjliggöra buntning och adressering i de fall då det ordinarie transportprotokollet inte direkt stöder detta. Då SFTI Transportprofil Bas används ska alltså inte denna kuverteringsspecifikation tillämpas. Exempel då kuvertering saknas i protokoll är direkt filöverföring mellan mappar på en disk, FTP eller överföring via fysiska medier.

SFTI har tagit fram en webbaserad verifieringstjänst för SFTI tekniskt kuvert.

Verifieringstjänsten

Handledning

Implementationsguide SFTI Guide for SBDH, (PDF)

Specifikationer

Exempel

För tillfället saknas exempelfiler för SFTI Tekniskt kuvert.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!