13 juni 2018
Prenumerera på SFTI

E-fakturering i offentlig sektor - rättsregler att beakta

Syftet med denna handledning är att ge stöd för att hantera elektroniska fakturor (e-fakturor) och ge en inblick i de frågeställningar som uppkommer vid e-fakturering.

Det krävs både kunskap om gällande regelverk och att man har rutiner som är anpassade efter regelverken, för att kunna hantera e-fakturering på ett korrekt, enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Handledning om e-fakturering i offentlig sektor - rättsregler att beakta (PDF, nytt fönster)

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.