Prenumerera på SFTI

Elektronisk beställning av tjänster - en vägledning

Inom ramen för SFTI har en vägledning tagits fram i syfte att underlätta beställning av tjänster.

Hittills har e-handeln oftast innefattat varor men med denna handledning vill vi visa möjligheterna med även elektronisk beställning av tjänster.

Handledningen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.