Prenumerera på SFTI

Handledning Val av affärsprocess

Syftet med handledningen är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel.

I handledningen förklaras på övergripande nivå hur SFTI:s affärsprocesser skiljer sig åt vad gäller den nytta de kan bidra med samt i vilka situationer de kan användas.

Handledningen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!