Prenumerera på SFTI

Krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster

I handledningen ges dels en inledande text om vikten av att komma fram till vilken affärsprocess och vilka e-handelsstandarder som är lämpliga i en viss situation. Därefter ges i sju bilagor förslag på lydelser när det gäller dels e-handel som utvärderingskriterium, dels som särskilt kontraktsvillkor.

Observera att denna handledning för närvarande uppdateras och att ny version kommer att publiceras. Innan den är slutligt klar för publicering efter sommaren kommer den att finnas på denna webbplats för kommentarer.

Handledningenöppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!