9 mars 2018
Prenumerera på SFTI

Fördjupningskurs om PEPPOL och Svehandel 3 maj

I denna fördjupningskurs kommer vi att gå igenom de olika delarna av PEPPOLs infrastruktur och vilka krav som ställs på operatörer och användare. Vi kommer också att gå igenom de meddelandeformat som används i PEPPOL.

Anmälan

Inbjudan till fördjupningskurs om PEPPOL och Svehandel (PDF, nytt fönster)

SFTI rekommenderar sedan november 2014 PEPPOL som infrastruktur för e-handel i offentlig sektor. Syftet med rekommendationen om kommunikationssätt är att underlätta anslutningen av varu- och tjänsteleverantörer.

I Norge är det obligatoriskt att använda PEPPOL i offentlig sektor, men den största användningen är i privat sektor i Norge. PEPPOL börjar även användas alltmer i andra Europeiska länder. Allt fler operatörer erbjuder nu så kallade accesspunkter till PEPPOL.

Observera att denna kurs är en fördjupningskurs och av mer teknisk karaktär än den kurs om Svehandel och PEPPOL som mer riktar sig till användare i offentlig sektor samt leverantörer av varor och tjänster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!