20 april 2017
Prenumerera på SFTI

Inbjudan till kurs om SFTI Svehandel och PEPPOL 15 maj 2017

Under kursen går vi in på både beskrivning av Svehandel-konceptet med de olika meddelandena som skickas samt om PEPPOL och vad detta innebär. Vi gör även en jämförelse mellan Svehandel och SFTI/ESAP-processerna.

Inbjudan till kurs om SFTI Svehandel och PEPPOL 15 maj 2017, (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Kursinnehåll

  • Introduktion-bakgrund
  • Genomgång av innehåll i Svemeddelandena:
  • Hela Sveprocessen som samverkande affärsprocess
  • Användningen av Sveprocessen. Skillnader och likheter mellan Svehandel-konceptet och SFTI/ESAP?
  • Leverantörsanslutning för Svehandel, tjänst för verifiering av meddelanden m.m.
  • PEPPOL:s infrastruktur (överföring av meddelanden), status på möjligheter att använda PEPPOL

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!