10 januari 2019
Prenumerera på SFTI

Kurs om praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier den 22 januari 2019

Från den 1 april 2019 blir det obligatoriskt för kommuner, landsting, regioner, och kommunala bolag att kunna ta emot elektroniska fakturor. Ett antal praktiska och strategiska frågeställningar uppkommer då!

Anmälan

Inbjudan till kurs om praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier (PDF, nytt fönster)

Från den 1 april 2019 blir det obligatoriskt för kommuner, landsting, regioner, och kommunala bolag att kunna ta emot elektroniska fakturor. PEPPOL:s infrastruktur är en möjliggörare för anslutning av stort antal leverantörer.

Men hur ska man ansluta sig till PEPPOL rent praktiskt? Hur ska man se på olika vägval för att ta emot fakturor genom PEPPOL? Alternativ för PEPPOL-ID? Krav/information gentemot leverantörer? Vad innehåller de olika PEPPOL BIS -meddelandena? Dessa frågor tas upp på kursen som även innehåller workshops den 22 januari.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!