11 november 2015
Prenumerera på Nyheter från SKL

Beslut att statliga myndigheter ska använda PEPPOL 2018

ESV har nu beslutat om nya föreskrifter för de statliga myndigheternas e-handel.

Den stora nyheten är ett krav på att myndigheterna ska kunna använda PEPPOL:s infrastruktur som träder i kraft den 1:a november 2018. 

Vi hoppas att detta ska öka användningen av PEPPOL i Sverige och att det går enklare att ansluta leverantörer för de statliga myndigheterna.

Förändringar

I och med denna förändring görs också ett fåtal mindre förändringar från 1 januari 2016 som gäller bland annat versioner på e-handelsstandarder, då några äldre versioner inte längre är aktuella. Vidare tydliggörs också att myndigheten endast erbjuder mottagande av e-fakturor från varu- och tjänsteleverantörer, enligt SFTI rekommenderade standarder. På sikt kommer så klart statliga myndigheter tillämpa de nya europeiska standarderna. 

De nya föreskrifterna finns på ESV:s webbplats:
ESV:s cirkulär 2015:3 (PDF, nytt fönster)

De statliga ramavtalen för e-handelslösningar via Visma och CGI innehåller redan funktionalitet med stöd för PEPPOL. Statens Servicecenter lägger nu upp ca 130 statliga myndigheter som mottagare av e-faktura via PEPPOL.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!