10 augusti 2016
Prenumerera på Nyheter från SKL

Inbjudan till möte i SFTI arbetsgrupp om PunchOut och OrderAgreement som kommande affärsprocesser inom SFTI Svehandel

Inom OpenPeppol pågår arbetet med att utforma de sk BIS meddelandena för PunchOut (jämför Varukorg  SFTI/ESAP 6.5.3 ) och OrderAgreement (jämför Orderöverenskommelse SFTI/ESAP 6.5.2). Dessa har tagits fram inom CEN/BII. Vi ser ett stort behov av att dessa profiler finns i XML format och med följsamhet mot Svehandelsmeddelanden och dessa planeras bli SFTI rekommendationer.

Vid möte i arbetsgruppen den 30 mars och 18 april gick vi igenom användningsområde och utformning av specifikationerna från CENBII för dessa affärsprocesser samt med jämförelser med de befintliga affärsprocesserna inom SFTI. Gruppens synpunkter har varit input till arbetet inom OpenPeppol.

Vi önskar nu redovisa status på det som tagits fram i arbetet med att utforma BIS-dokumenten. Vi har fortsatt möjlighet att ge input till OpenPeppol. 

Vi bjuder därför in till ett möte där aktuellt arbete presenteras. Vi kommer även att se på behovet av handledning mm.

Tid: Tisdagen den 23 augusti kl. 09.30 - 12.00. Kaffe serveras från kl. 09.00.

Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm 

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till er som arbetar med införande av e-handel både inom offentlig sektor och på leverantörssidan samt till er som har systemlösningar för e-handel.

Agenda

En preliminär agenda finns som översiktligt innehåller följande:

  • Välkomna, inledning
  • Redovisning av förslag till OpenPeppol
  • Status på BIS för
    • PunchOut
    • OrderAgreement
  • Sammanfattning av gruppens synpunkter

Anmälan görs via e-mail till Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se senast den 22 augusti.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!