11 januari 2016
Prenumerera på Nyheter från SKL

Inbjudan till nationellt e-upphandlingsforum

9 december i Stockholm

Det är mycket som händer inom området elektronisk upphandling och vi vill därför bjuda in till ett nationellt e-upphandlingsforum.

Syfte med forumet

Målet är att detta forum ska stödja införandet av e-upphandling och tillämpningen av de nya direktiven men det ska även täcka in den resterande inköpsprocessen.

Mötesplats

Forumet ska samtidigt vara en mötesplats för diskussion och återkoppling när det gäller aktuell information på området.

Möten i forumet planeras därför med viss regelbundenhet.

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till er som arbetar med upphandling och inköpsprocesser både inom offentlig sektor och på leverantörssidan samt till er som har systemlösningar/plattformar för e-upphandling och e-handel.

Tid och plats

Mötet äger rum den 9 december kl. 09.30 - 15.00 (kaffe från kl. 09.00) på Upphandlingsmyndigheten, Torsgatan 13 i Stockholm. Observera att antalet platser är begränsat och anmälan görs till: Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se  

Information

Mer information samt program finns i inbjudan (PDF, nytt fönster)

Välkomna!
Magnus Matts, Upphandlingsmyndigheten, Kerstin Wiss Holmdahl, SKL och Peter Norén, ESV

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!