20 april 2018
Prenumerera på Nyheter från SKL

Informationsdag - kom igång med e-fakturering

SFTI bjuder in till två informationsdagar fullspäckade med praktiska tips och information som underlättar för offentliga organisationers att införa elektronisk fakturering (e-fakturering).

Informationsdagens fokus är grundläggande förståelse för fördelarna med e-faktura och hur man praktiskt kommer igång med införandet.

Syfte och innehåll

För de offentliga organisationer som ännu inte börjat med e-fakturering är det hög tid att komma igång. Den 1 april 2019 förväntas den nya lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling träda i kraft. Lagen innebär att alla upphandlande myndigheter och enheter måste kunna ta emot e-fakturor och att alla leverantörer ska skicka e-fakturor (vissa undantag finns). Detta kommer att påverka hela den offentliga sektorn och alla leverantörer till offentlig sektor.

E-faktura är obligatoriskt för statliga myndigheter sedan 2008 och flertalet kommuner, landsting och kommunala bolag har redan infört e-faktura. E-fakturering ger effektiviseringsvinster och kan vara ett första steg mot att gå över till e-handel.

Under dagen går vi igenom praktiska tips för att införa e-fakturering:

  • Vad innebär e-fakturering?
  • Hur går man tillväga för att införa e-faktura?
  • Bakgrunden till lagförslaget om krav på e-faktura
  • Den nya standarden för e-fakturor
  • Statliga ramavtal för e-handelstjänst
  • Praktiska råd och tips

Praktisk information

Tid:

  • 29 maj
  • 5 juni

Båda tillfällena kl. 09.30–16.00. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.00.

Plats: Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, Stockholm.

Målgrupp: Ansvariga personer för att införa e-faktura i en offentlig organisation, såväl statlig myndighet, kommun och landsting som kommunalt bolag – i synnerhet de organisationer som ännu inte kommit igång med e-fakturering.

Kostnad: Kostnadsfri, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt något annan i organisationen.

Anmälan: Via länk online

Kontakt

E-handel@esv.se

Tekniskt.kansli@skl.se

Länk till fördjupad info

www.esv.se/obligatorisk-e-faktura

Inbjudan till Informationsdag - kom igång med e-fakturering (PDF, nytt fönster)

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!