2 maj 2017
Prenumerera på Nyheter från SKL

Kallelse till möte med SFTI Beredningsgrupp

Efter beredningsgruppens möte följer en workshop om "Hur ställer vi krav på e-handel vid upphandling?".

Tid och plats

Tisdagen den 16 maj kl. 09.30 - 14.45 ca. (kaffe serveras från kl. 09.00). Därefter följer en workshop om "Hur ställer vi krav på e-handel vid upphandling?" kl. 15.00 - 16.00.

Platsen är Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm.
Lokal: Runda rummet.

Beredningsgruppsmötet

Huvudpunkt vid dagens möte är beslut om OpenPEPPOLs XML-meddelande för varukorg (BIS 18A Punch Out), inkl. protokoll för överföring, och orderöverenskom­melse (BIS 42A Order Agreement). Med hjälp av dessa breddas SFTI Svehandel så att informationsinsamlingen om
inköp stärks upp, bland annat kan de användas vid köp i webbutik, vid uthämtning från lager och kompletteringsbeställing. An­vändnings­möjligheterna diskuteras dels i en anslutande programpunkt vid Beredningsgruppens möte och dels i den workshop som avslutar dagen.

Vi informerar även om olika aktuella aktiviteter i OpenPEPPOL. Förberedelse för ny fakturastandard och kvittenshantering pågår just nu. Efter lunch har vi samlat olika rapport- och informationspunkter.

Kallelse till möte med SFTI Beredningsgrupp den 16 maj, (PDF, nytt fönster)

Underlag för punkten 3, fråga om beslut om PEPPOL BIS specifikationer för Punch-Out och Orderöverenskommelse såsom SFTI rekommendationer.

I bifogad zip-fil så finns följande:

  1. Punch Out (PEPPOL BIS 18A)
  2. Orderöverenskommelse (PEPPOL BIS42A)
  3. PEPPOL Punch Out Login & Transmission Specification

Specifikation för inloggning och överföring av varukorg
Utöver affärsmeddelanden för varukorg (Punch Out) och orderöverenskommelse har även en mer teknisk specifikation utvecklats inom PEPPOL för automatisk inloggning i webb-shop och överföring av varukorg tillbaka till inköpssystemet. SFTI har sedan tidigare haft specifikationer för motsvarande funktioner men de har upplevts som komplicerade och har inte fått någon stor spridning. Istället har en lösning som kallas OCI fått en större användning, delvis eftersom den anses enklare.

Inloggning
I den nya specifikationen från PEPPOL beskrivs hur användaren gör ett "uthopp" från inköpssystemet till webb-butikens inloggningssida. Användarnamn, lösenord och en referens till beställaren skickas med och webb-shopen kan utföra en automatisk inloggning.

Överföring
Då varukorgen har satts samman ska den skickas tillbaka till inköpssystemet. Det har varit ett starkt önskemål att överföring sker omedelbart (synkront) och att användaren direkt kan se den hämtade varukorgen i inköpssystemet. PEPPOLs infrastruktur kan innebär några minuters fördröjning och därför har det inte setts som ett bra alternativ. Istället beskriver den nya tekniska specifikationen hur varukorgen skickas direkt tillbaka till inköpssystemet genom användarens webbläsare i samband med att man checkar ut ur webb-butiken. Varukorgen skickas tillbaka till en adress som angetts i inloggningstransaktionen.

Testbänk
En testbänk kommer att tas fram för att inköpssystem och webb-butiker ska kunna testa sina implementationer. Testbänken förväntas finnas tillgänglig före sommaren 2017 och vi avser att visa den på Beredningsgruppen.

För ev. frågor, vänligen kontakta SFTI tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se

Workshopen

Vi går igenom hur man kan ställa krav på e-handel vid upphandlingar. Vi kommer att gå in specifikt på upphandling av tjänster och icke standardiserade varor där det kan vara svårare
med utformningen av krav och där det är viktigt att kraven anpassas så att både köpar- och leverantörssidan får de fördelar som e-handeln erbjuder. Vanliga elektroniska verktyg är standardiserade formulär och mallar, ofta hanterade via webbportaler.

Särskilda frågeställningar dyker upp när upphandlingen görs av inköpscentral. Ulla-Karin Josefsson vid Kammarkollegiet/Statens inköpscentral inleder med att presentera hur de ser på
kravställning och koppling till olika affärsprocesser för olika slag av upphandlingar.

Anmälan

Vi bjuder gärna på lunch men måste förbeställa alla måltider. Ni som önskar lunch i samband med Beredningsgruppens möte måste därför anmäla det senast den 9 maj till Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se I annat fall går det att anmäla deltagande vid mötet senare, maila då kerstin.wiss.holmdahl@skl.se senast dagen innan.

OBS att anmälan om deltagande måste göras p.g.a. inpasseringsreglerna.

Välkomna!

För SFTI
Eva Wärnå och Kerstin Wiss Holmdahl

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!