12 oktober 2018
Prenumerera på Nyheter från SKL

Kallelse till möte med SFTI Beredningsgrupp 24 oktober

Efter beredningsgruppens möte följer en workshop om krav på stilmall för visualisering av PEPPOL BIS Billing 3-fakturan.

Tid och plats

Platsen är Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm.
Lokal: Lilla hörsalen

Beredningsgruppsmötet startar 09:30 och pågår fram till kl 14:40, med efterföljande kaffe. Därefter ordnas en workshop om krav på stilmall för visualisering av PEPPOL BIS Billing
3-fakturan och denna pågår till cirka kl. 16:00. Det är viktigt att denna blir användarvänlig samtidigt som all information i e-fakturan ska finnas att ta del av.

Ur innehållet

Beredningsgruppsmötet fokuseras bl a på frågor kring den nya e-fakturan , PEPPOL BIS Billing 3 och den stödjande dokumentation som tas fram inom SFTI, se information här som kommer att successivt kompletteras.

http://www.sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefakturaochpeppolbisbilling/peppolbisbilling30.3470.html

Vi presenterar även andra PEPPOLBIS meddelanden som kommer i ny version. Det är även dags att se på katalogen i upphandlingsförfarandet, den s.k Pre award-katalogen.

Arbetet med en katalog i cellstrukturerat format är nu klart och presenteras på mötet. Syftet är att förenkla för leverantörer som inte hanterar Edifact eller XML meddelandena för pris- och produktinformation.

Det ges även information från ett antal olika arbetsgrupper och pågående arbeten;
bland annat presenteras den nya handledningen om Krav på e-handel vid upphandling av
varor och tjänster.

Anmälan

Vi bjuder gärna på lunch men måste förbeställa alla måltider. Ni som önskar lunch i samband med Beredningsgruppens möte måste därför anmäla det senast den 17 oktober till Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se I annat fall går det att anmäla deltagande vid mötet senare, maila då till Lena senast dagen innan.

Välkomna!

Med vänlig hälsning,

För SFTI
Eva Wärnå och Kerstin Wiss Holmdahl

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!