3 maj 2016
Prenumerera på Nyheter från SKL

Kallelse till SFTI Beredningsgrupps  möte 17 maj

Beredningsgruppsmötet startar 09.30 och pågår denna gång till cirka kl. 12.00. Det följs därefter av en workshop kl. 13.00 - 16.00 om " Hur når vi 75 % e-fakturering?".

Kallelse till SFTI Beredningsgrupps möte den 17 maj (PDF, nytt fönster)

På mötet kommer en ny version av SFTI Fulltextfaktura att tas upp med förslag till beslut om uppdatering. Den nya versionen tas fram för att skapa en full följsamhet mot fakturorna i de rekommenderade versionerna av SFTI/ESAP 6 och 9 se bilaga, (PDF, nytt fönster).

Vidare rapporteras från pågående arbeten inom SFTI utifrån vad som hänt sedan senaste Beredningsgruppsmötet. Det är de nya arbetsgrupperna om Samordnad varudistribution och om de nya meddelandena för Punch-out och Orderöverenskommelse, som är under utarbetande i OpenPEPPOL, baserat på nya profiler i CEN/BII. Vi ger även information det konkreta arbetet avseende utomregional fakturering mellan landsting/regioner.

Upphandlingslagstiftningen är försenad och under punkten "E-upphandling" ges information om hur det ser ut nu i mellantiden och vilka "e-förfaranden" som är aktuella på något sätt. Likaså blir det en rapportering från det nationella forumet för e-upphandling.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!