28 mars 2017
Prenumerera på Nyheter från SKL

Lagkrav på e-fakturering för hela offentliga sektorn föreslås till regeringen

Ekonomistyrningsverket (ESV) har idag överlämnat en rapport till regeringen med förslag om att e-fakturering införs för hela offentliga sektorn.

Det innebär att även leverantörer måste skicka e-fakturor även till kommuner och landsting/regioner.

ESV:s uppfattning är att ett lagkrav på varu- och tjänsteleverantörer att skicka elektronisk faktura till offentlig sektor är bra och nödvändigt för att realisera den potential som ligger i ökad elektronisk fakturering. ESV beskriver i rapporten några alternativa tidplaner för införande av ett lagkrav.

ESV slutsats är att ett lagkrav bör kunna börja tillämpas från och med november 2018 för hela den offentliga sektorn. Tidpunkten är anpassad till införandet av direktivet om e-fakturering vid offentlig upphandling ( 2014/55/EU).

Enligt detta direktiv har regeringen en möjlighet att låta direktivet gälla för kommuner och landsting först från och med november 2019. Om regeringen väljer att göra så, bör ett krav på e-faktura till kommuner och landsting koordineras med denna senare tidpunkt.

Ett lagkrav bör utgå från den standard som nu tas fram knutet till införandet av direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling.

Läs mer om förslaget och ta del av rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!