20 april 2017
Prenumerera på Nyheter från SKL

Möte om Punch-out och Orderöverenskommelse den 27 april

Läs mer

Den 18 oktober 2016  hade SFTI ett remissmöte om det förslag som fanns från OpenPeppol om affärsprocesserna Punch-out och Order Agreement såsom PeppolBIS meddelanden. De synpunkter vi fick in fördes vidare.

Nu i vår har Open Peppol fastställt de nya BIS meddelandena för dessa två affärsprocesser. De kommer att publiceras inom kort.

Vi hoppas kunna rekommendera de nya affärsprocesserna Punch-out och order Agreement som SFTI, vid SFTI beredningsgrupps möte den 16 maj. Men innan dess
skulle vi vilja presentera resultatet samt stämma av med er i arbetsgruppen och inhämta synpunkter.

Vi bjuder därför in till ett möte.

Tid och plats:

Torsdagen den 27 april kl 9.30-12 på SKL, Hornsgatan 20, Stockholm. Kaffe serveras från kl 9.

Underlag kommer att sändas ut till er som anmäler er.

Agendan består av

- kort introduktion

- genomgång av affärsprocesserna och specifikationerna , jämförelser med tidigare varianter, områden för tillämpning av dessa  mm (SFTI tekniska kansli)

- diskussion och frågor


- hur går vi vidare?

Anmälan att delta på mötet görs till Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se   senast den 26
april.

Välkomna!

För
SFTI

Kerstin
Wiss Holmdahl, SKL och Sören Pedersen, ESV

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!