25 april 2016
Prenumerera på Nyheter från SKL

Nationellt e-upphandlingsforum

Inbjudan till möte onsdagen den 11 maj

Inbjudan (PDF, nytt fönster)

Bakgrund

I december bildades det nationella flerpartsforumet för elektronisk upphandling. Det var inom ramen för det samarbete som bedrivs av Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Ekonomistyrningsverket (ESV), benämnt Single Face To Industry(SFTI).

Syfte

Syftet med forumet är att vara en mötesplats för frågor relaterade till e-upphandling i offentlig sektor. Det ska därför inrymma både informationspunkter men även vara ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte i aktuella frågor. Det är även en kanal för att föra viktiga frågor vidare till EU-kommissionens expertgrupp i e-upphandling (EXEP).

Målgrupp

Forumet riktar sig till er som arbetar med upphandling och inköpsprocesser både inom offentlig sektor och på leverantörssidan samt till er som har systemlösningar/plattformar för e-upphandling och e-handel.

Vi inbjuder nu till ett andra möte i forumet

Tid

Onsdagen den 11 maj kl. 09.30 – 12.00. Kaffe serveras från kl.09.00.

Plats

Ekonomistyrningsverket (ESV), Drottninggatan 89, Stockholm.

Anmälan

Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se senast 4 maj.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!