2 mars 2018
Prenumerera på Nyheter från SKL

Nya PEPPOL-fakturan är nu publicerad

Nu har OpenPEPPOL publicerat PEPPOL BIS Billing version 3. Detta är den nya fakturan som baseras på den europeiska standarden för e-faktura

PEPPOL BIS Billing version 3.0 baseras på den europeiska standarden för e-faktura, EN16931 och den blir en s.k Core Invoice Usage Specification (CIUS).

En migreringsplan som anger när nya fakturan blir obligatorisk i PEPPOL-nätverket har också tagits fram och den innebär att:

  • PEPPOL BIS Billing 3.0 kan börja användas på frivillig basis redan nu.
  • PEPPOL BIS Billing 3.0 blir obligatorisk för alla användare att kunna ta emot 2019-04-18.
  • PEPPOL BIS Billing 5a 2.0 (Svefaktura 2.0), fasas ut 2019-12-31.

Eftersom vi inom SFTI bedömer att den nya PEPPOL BIS 3.0 kommer att rekommenderas inom SFTI avser vi att återkomma med mer information. Standarden och rekommendationen kommer att behandlas på SFTI Beredningsgrupps möte den 24 april.

För mer information se www.esv.se eller direkt på PEPPOLS:s webbplats:

PEPPOL BIS:
http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/

Stylesheet:
https://github.com/OpenPEPPOL/peppol-bis-invoice-3/tree/master/stylesheet

Migration plan:
http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/

PEPPOL Validation:
https://github.com/OpenPEPPOL/peppol-bis-invoice-3/tree/master/rules/sch

Mapping UBL-CII:
https://github.com/OpenPEPPOL/peppol-bis-invoice-3/tree/master/mapping


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!