18 januari 2016
Prenumerera på Nyheter från SKL

Protokoll från SFTI beredningsgrupps senaste möte

Om kommande publiceringar på webbplatsen och godkänd inriktning för översyn av de standarder som SFTI rekommenderar

Vid SFTI beredningsgrupps senaste möte den 24 november beslutades bland annat att specifikationen över informationsinnehållet vad avser utomregional vård att använda vid utomlänsfakturering ska publiceras på SFTI:s webbplats.

Vidare godkändes inriktningen för översyn av de standarder som SFTI rekommenderar; detaljerat beslutsunderlag baserat på den inriktningen ska tas fram.

Nästa möte i Beredningsgruppen är den 8 februari och därefter den 17 maj och 19 oktober.

Läs mer i protokollet, (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!