20 juni 2017
Prenumerera på Nyheter från SKL

Rapport enkätundersökning om e-handel och e-fakturering i kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Enkätrapporten, (PDF, nytt fönster)

En enkätundersökning avseende omfattningen av e-handel och e-fakturering i kommuner, landsting och regioner genomfördes under vintern, våren 2016/17.

Nu finns rapporten publicerad. Den innehåller dels faktiska siffror, dels uppgifter om svårigheter vid införandet av e-handel men även de nyttoeffekter som uppnåtts.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!