16 mars 2015
Prenumerera på Nyheter från SKL

Remiss- och dialogmöten i mars m.m.

Obligatorisk e-fakturering till offentlig sektor utreds

E-faktura ger både stora miljö- och effektivitetsvinster. Regeringen överväger att helt gå över till e-faktura i offentlig sektor.

Uppdrag att utreda möjligheten för offentlig sektor att enbart ta emot e-fakturalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Remiss- och dialogmöten anordnas i mars

Vid ett remissmöte den 18 mars på SKL ges mer information samt diskussion och möjligheter att ge in synpunkter. Mötet riktar sig främst till kommuner och landsting/regioner, men andra är välkomna i mån  av plats.

Inbjudan till remissmöte

Länk med instruktioner för dig som vill delta via webböppnas i nytt fönster

Man kan kombinera detta remissmöte, som är en halvdag med Svehandelskursöppnas i nytt fönster på förmiddagen.

Ekonomistyrningsverket (ESV) anordnar dialogmöten med information och diskussion den 10 mars på fm. och den 20 mars på em. Mötena vänder sig framförallt till leverantörer i offentlig sektor, men andra intresserade är välkomna i mån av plats.

Information och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!