16 mars 2015
Prenumerera på Nyheter från SKL

Remiss- och dialogmöten i mars m.m.

Obligatorisk e-fakturering till offentlig sektor utreds

E-faktura ger både stora miljö- och effektivitetsvinster. Regeringen överväger att helt gå över till e-faktura i offentlig sektor.

Uppdrag att utreda möjligheten för offentlig sektor att enbart ta emot e-faktura

Remiss- och dialogmöten anordnas i mars

Vid ett remissmöte den 18 mars på SKL ges mer information samt diskussion och möjligheter att ge in synpunkter. Mötet riktar sig främst till kommuner och landsting/regioner, men andra är välkomna i mån  av plats.

Inbjudan till remissmöte

Länk med instruktioner för dig som vill delta via webb

Man kan kombinera detta remissmöte, som är en halvdag med Svehandelskurs på förmiddagen.

Ekonomistyrningsverket (ESV) anordnar dialogmöten med information och diskussion den 10 mars på fm. och den 20 mars på em. Mötena vänder sig framförallt till leverantörer i offentlig sektor, men andra intresserade är välkomna i mån av plats.

Information och anmälan

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!