28 november 2017
Prenumerera på Nyheter från SKL

Reviderad handledning om elektronisk fakturering i offentlig sektor-rättsregler att beakta

Handledning för rättsfrågor viktigt stöd vid e-fakturering.

SFTI (Single Face to Industry) gav 2007 ut ”Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering”, inom ramen för sitt arbete med att främja elektronisk handel i offentlig sektor. Syftet med handledningen var att klarlägga de rättsfrågor som uppkommer när offentliga organisationer går över till e-fakturering, samt att underlätta deras hantering av e-fakturor.

SFTI har nu uppdaterat handledningen mot bakgrund av såväl den tekniska utvecklingen som ändringar i lagstiftning och regelverk. Bakom SFTI står i dag Ekonomistyrningsverket (ESV), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyndigheten.

I arbetet med framtagning av denna handledning har företrädare för Bokföringsnämnden, Skatteverket, Riksarkivet, Rådet för kommunal redovisning (RKR), Kommunalekonomernas förening (KEF), ESV och SKL deltagit.

Det är vår förhoppning att handledningen ska vara till ledning och stöd vid e-fakturering.

Handledning om e-fakturering och rättsregler (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!