22 januari 2016
Prenumerera på Nyheter från SKL

Samordnad varudistribution

Nästa träff med mera.

Vid nätverksträffen om samordnad varudistribution den 20 januari i Hässleholm visades presentationer från kommuner som infört samordnad varudistribution och en presentation från DSV gjordes om meddelanden inom transport och logistikbranschen.

Eftermiddagen ägnades åt utbytande av erfarenheter i gruppdiskussioner. Arbete vad gäller de meddelanden som behövs för en väl fungerande samordnad varudistribution kommer att tas upp dels på nästa möte i SFTI beredningsgrupp, som är den 8 februari men en specifik arbetsgrupp kommer även att bildas.

Mer information om detta framöver.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!