2 april 2015
Prenumerera på Nyheter från SKL

SFTI Beredningsgrupp och workshop om PEPPOL 14 april

På mötet kommer bland annat fokus att ligga på webbeställningar.

Mötet i Beredningsgruppen

Vi informerar om status för ”orderöverenskommelsen” som nu utvecklas inom CEN/BII för att finnas även i XML-format. Vidare informerar vi om kommande standard i XML format för punch-out, även denna från CEN/BII.

På mötet kommer vidare status vad avser slutenvårdsbeställningar att lämnas och även underlag för kommande beslut att presenteras. Det kvarstår vissa frågor kring prislistan och artikelidentiteter och det finns även kopplingar till läkemedelsbeställningar.

En annan aktuell fråga är hur man ska hantera kvittenser och Message Level Response (MLR) som kommer att finnas inom PEPPOL. Hur hårt kan man styra mottagningen av meddelanden innan själva sakgranskningen av innehållet?

Bland informationspunkterna finns ESV:s regeringsuppdrag om eventuella krav på e-fakturering för leverantörer till hela offentliga sektorn, om e-upphandling, leverantörsanslutningsarbetet inom SFTI med mera.

Workshop om användningen av PEPPOL

I november rekommenderade Beredningsgruppen PEPPOL:s infrastruktur för e-handel i offentlig sektor och styrgruppen fastställde denna som SFTI strax efter.

Vid en workshop från klockan 14:45 kommer frågor att tas upp kring vad som hänt sen dess. Även här får vi ta del av erfarenheter från företag som arbetar med PEPPOL.

Tid: 09.30 - 16.30 ca (kaffe från kl. 09.00) 14 april

Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm

Anmälan: kerstin.wiss.holmdahl@skl.se senast 7 april

Kallelse

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!