19 januari 2017
Prenumerera på Nyheter från SKL

SFTI Beredningsgrupps möte skjuts upp.

Läs mer.

Nästa möte med SFTI Beredningsgrupp är inplanerat till den 6 februari. Ett par viktiga frågor inför detta möte är beredning av och beslut om Punch-out och Orderöverenskommelse som SFTI rekommendation.

Med anledning av att specifikationerna ännu ej är fastställda av Open Peppol och att kommunikationsfrågan inte är klar och vi strävar efter att ha ett komplett "paket" för  implementation skjuts mötet i Beredningsgruppen fram.

Vi återkommer efter mötet i Open Peppol, som äger rum den 30 januari och när det är mer klart kring kommunikationen. Då tas ställning till om det blir möte i mars eller april alternativt om vi ska avvakta tills nästa ordinarie möte den 16 maj. Vid nästa möte kommer bland annat även mer information att finnas kring den nya e-fakturastandarden som håller på att färdigställas inom CEN.

Information kommer att finnas på denna webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!