18 maj 2018
Prenumerera på Nyheter från SKL

SFTI rekommenderar nya PEPPOL-fakturan

SFTI har beslutat om att rekommendera den nya fakturan PEPPOL BIS Billing 3, baserad på den europeiska standarden för e-faktura. Enligt ett lagförslag blir standarden obligatorisk vid offentliga inköp.

PEPPOL BIS Billing 3 är PEPPOL-nätverkets implementering av den europeiska standarden för e-faktura (EN16931).

Enligt regeringens lagförslag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling måste upphandlande myndigheter och enheter kunna ta emot fakturor enligt den nya standarden senast den 1 april 2019. Leverantörer måste också fakturera enligt denna standard, om inte annan standard avtalats. Kravet på leverantörerna gäller för inköp efter den 1 april och för upphandlingar som påbörjats efter detta datum, inklusive direktupphandlingar. Lagförslaget behandlas i riksdagen den 13 juni.

Enligt PEPPOL:s migreringsplan för den nya fakturan blir PEPPOL BIS Billing 3 obligatorisk i PEPPOL:s infrastruktur den 18 april 2019. Upphandlande myndigheter kan dock fortfarande komma överens med sina leverantörer om att fortsätta använda etablerade e-fakturaflöden med standarderna Svefaktura och SFTI Fulltextfaktura. Svefakturan kan sändas i PEPPOL:s infrastruktur.

Verifieringstjänst för den nya standarden


SFTI kommer formellt att kalla den nya fakturan PEPPOL BIS Billing 3, men i vardagligt tal kallas den ofta för ”den nya PEPPOL-fakturan”. SFTI kommer inte att kalla den nya versionen för Svefaktura.

SFTI kompletterar sina verifieringstjänster med den nya fakturan under vecka 21. Med tjänsten kan du kontrollera att affärsmeddelanden och tekniska specifikationer följer den nya standarden.

SFTI uppdaterar löpande webbplatsen med information om den nya fakturan och kommande lagkrav.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!