8 januari 2019
Prenumerera på Nyheter från SKL

Stöd för obligatorisk e-fakturering

Det finns olika former av stöd framtaget inför införandet av e-fakturering. En mall har tagits fram i samverkan mellan DIGG och SKL kring hur information kan sändas till leverantörer och /eller lägga upp på organisationens webbplats.

Den 1 april blir det obligatoriskt för alla kommuner, landsting, regioner, myndigheter och bolag som är upphandlande myndigheter att ta emot fakturor elektroniskt. Leverantörer ska skicka e-fakturor till dessa. Det gäller för alla inköp enligt upphandlingslagstiftningarna som görs från den 1 april och gör upphandlingar som påbörjad från den 1 april. Leverantörer ska skicka e-fakturor.

Många småföretag skickar dock inte e-fakturor idag. SCB har på uppdrag av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) harutrett hur förberedda småföretag är på att sända e-fakturor till offentlig sektor. Undersökningen visar att över 75 % av småföretagen inte skickar e-fakturor idag.

Länk till undersökningen

Det finns olika former av stöd framtaget inför införandet av e-fakturering. En mall har tagits fram i samverkan mellan DIGG och SKL kring hur information kan sändas till leverantörer och/eller lägga upp på organisationens webbplats.

Mall Skicka e-faktura till oss

Det finns även en informationsfilm om e-fakturering. På denna webbplats finns även annan information kring hur man förbereder sig för införandet med bl.a. frågor & svar.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.