11 januari 2016
Prenumerera på Nyheter från SKL

Svenskt e-upphandlingsforum bildat

Ett svenskt forum för e-upphandling bildades den 9 december.

Den 9 december hölls det första mötet för ett nytt nationellt forum för elektronisk upphandling. Mötet arrangerades av Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Ekonomistyrningsverket (ESV) genom samarbetet Single face to industri (SFTI).

E-upphandling är ett viktigt område för att höja kvaliteten och effektiviteten i offentlig upphandling. Ett nationellt e-upphandlingsforum ger upphandlande myndigheter, leverantörer och de som tillhandahåller de tekniska lösningarna en välkommen arena för att utveckla e-upphandling och e-handel och få ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte med EU kommissionen och andra länders flerpartsforum, säger Ann-Christin Nykvist, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Genom de nya upphandlingsdirektiven kommer det snart att bli obligatoriskt att lämna in anbud elektroniskt. Målet med e-upphandlingsforumet är att det ska bli ett flerpartsforum för elektronisk upphandling. Forumet ska stötta införandet av e-upphandling och tillämpningen av de nya direktiven.

Vid mötet gavs presentationer över aktuella frågor som bland annat regeringens kommande upphandlingsstrategi och det underlag som Upphandlingsmyndigheten ska ge regeringen inför den handlingsplan för e-upphandling som också ska utarbetas. Information gavs översiktligt om de nya bestämmelserna med koppling till elektroniska förfarandena i de nya upphandlingsdirektiven.

Förutom vikten av att öka informationen kring e-upphandling kommer nya elektroniska verktyg som det finns anledning att se på som dynamiska inköpssystem, elektroniska kataloger och det enhetliga upphandlingsdokumentet, säger Kerstin Wiss Holmdahl, förbundsjurist på SKL som arbetar med frågor kring e-upphandling och e-handel och som tillsammans med Andreas Ådahl, enheten för upphandlingsrätt på Finansdepartementet är ledamöter i EXEP.

Vid det första mötet deltog drygt 50 personer. Forumet kommer att ha återkommande möten, ca 4 per år bedöms det bli.

Genom att ha återkommande möten i forumet ser vi att det kan bli en bra grupp för diskussioner och idéer för att utveckla e-upphandling och även e-handel ytterligare, säger Peter Norén, enhetschef på ESV och som är en av de svenska ledamöterna i det Europeiska flerpartsforumet för e-fakturering, EMSFEI, som det också ska finnas kopplingar till.

Arbetet i EXEP presenterades och utifrån de tre grupper som finns där, bildades tre undergrupper som diskuterade frågor som hänför sig till de tre grupperna:

  • Regelverk
  • Stöd och spridning
  • Lösningar och interoperabilitet.

En uppgift för alla deltagarna i forumet var att definiera de tre viktigaste frågorna för att främja e-upphandling. De frågor som särskilt lyftes fram var behovet av information och utbildning för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer samt frågor som kopplas till lösningar och interoperabilitet för e-upphandlingslösningar.

För frågor kring forumet, kontakta Kerstin Wiss Holmdahl , kerstin.wiss.holmdahl@skl.se eller Magnus Matts, magnus.matts@uhmynd.se

Nästa möte planeras preliminärt till i januari, vi återkommer om datum.

E-upphandlingsforum

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!