17 juni 2014
Prenumerera på SFTI

Kontaktuppgifter XX

Sidan visar exempel på olika sorters kontaktinformation och hur den ska vara uppställd.

Sidrubriken ska vara "Kontaktuppgifter" + det som kontaktuppgifterna berör. Exempel: Kontaktuppgifter Yrkesvägledarnätverket.

Kontaktsidor behöver inte ha ingress eller inledande brödtext om det inte är motiverat.

Namnet ska vara i fetstil om det finns mer uppgifter än bara namn + e-post/telefonnummer, annars ingen text i fetstil. Om titeln är viktigare än namnet kan du istället ha fetstil på den. Strukturera innehållet med hjälp av h2 och h3.

Inga uppgifter ska ha etikett framför sig (tex e-post, webb osv).

Porträttbilder ska vara 84x100 pixlar stora.

Exempel olika kontaktuppgifter på särskild kontaktsida

Anders Knape
Ordförande
08-452 78 01
anders.knape@skl.se

Ing-Marie Wieselgren
Nationell samordnare
08-452 77 92
ing-marie.wieselgren@skl.se

Ing-Marie Wieselgren

Jämtlands läns landsting

Per Magnusson (ordf)
Läkemedelskommittén
Järpens hälsocentral
Skolv 29
830 05 Järpen
per.magnusson@jll.se
Läkemedelskommittén i Jämtland

Landstinget Blekinge

Anna Janson (ordf)
Läkemedelskommittén
Landstinget Blekinge Wamo Center
371 81 Karlskrona
lakemedelskommitten@ltblekinge.se
Läkemdelskommittén i Blekinge

Kontaktpersoner SKL

Sofia Tullberg
Projektledare
08-452 78 72
sofia.tullberg@skl.se

Kontaktpersoner landstingen/regionerna

Blekinge

Elisabeth Andersson
elisabeth.andersson@ltblekinge.se

Dalarna

Leo Musikka
leo.musikka@ltdalarna.se

Gotland

Johan Weimer
johan.weimer@gotland.se

Gävleborg

Johanna Alfredsson
johanna.alfredsson@lg.se

Halland

Stefan Kunkel
stefan.kunkel@regionhalland.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!