17 juni 2014
Prenumerera på SFTI

En sida med en tabell

Tabeller kan vara ett kraftfullt sätt att kommunicera på och kan skapa stor nytta för besökaren. Samtidigt finns det ett antal begränsningar som gör att du behöver avväga noga om du ska visa en tabell direkt på sidan eller som nedladdningsbart dokument.

Det finns några saker som du behöver tänka på när du har tabeller på en sida:

  • Tabellen får bara innehålla data.
  • Tabellbeskrivning/-rubrik ska alltid fyllas i.
  • Om tabellen har rad-/kolumnrubriker ska dessa alltid anges.
  • Ändra inte tabellens grundutseende: den ser ut som den gör av en anledning!

Tabellrubriken syns inte på sidan

Vi har medvetet valt att inte visa tabellrubriken på sidan (även om SiteVision meddelar motsatsen när du skapar den...).

Den är till för de som inte kan läsa texten i tabellen och behövs alltså, även om den inte syns utåt. Tabellrubriken ska vara en kortfattad sammanfattning av det som tabellen visar, till exempel: "Löneutvecklingen bland förskolepersonal 2010-2013, länsvis".

Lägg en mellanrubrik alldeles innan tabellen så förstår besökaren var tabellen finns och vad den innehåller. Om du vill hjälpa våra besökare extra mycket lägger du en kort sammanfattning av tabellens innehåll direkt under tabellen.

Rad-/kolumnrubriker hjälper besökaren

Rad-/kolumnrubriker är en stor hjälp för besökaren att förstå vad som är data och vad som är strukturell information. Ange därför alltid vad som är rad-/kolumnrubrik om tabellen har den strukturen.

Annat värt att komma ihåg

Tabeller anpassas inte automatiskt efter skärmens storlek. På till exempel mobiltelefoner kan tabeller med många kolumner vara svåra att se.

Det är också bra service att kunna ladda ner tabellen som PDF-dokument. Om tabellen är ett verktyg som besökaren själv ska kunna laborera med kan du komplettera PDF-dokumentet med tabellen i Excel-format (eller andra format som passar målgruppen).

Här följer ett exempel på en tabell:

Kostnaden för vanliga matvaror 2010-2013

En tabell ska bara visa data
Produkt2010201120122013
Morot235230175150
Äpple320345350340
Päron12543534580
Apelsin200250350400

Tabellen är hämtad från SKL:s rapport "Satsa på skolmaten". Den visar hur kostnaden för fyra vanliga matvaror varierar mellan 2010 och 2014. Kostnaden för morötter har minskat årligen, medan utvecklingen för apelsiner varit tvärtom. Kostnaden för päron har varierat kraftigt under perioden. Däremot har äppelkostnaden legat i princip stilla under de fyra åren.

Kostnad vanliga matvaror 2010-2013 (PDF, nytt fönster)

Kostnad vanliga matvaror 2010-2013 (Excel, nytt fönster)

Tabeller med många kolumner

Vissa tabeller kan innehålla många kolumner. Det kan då bli problem att få spaltutrymmet att räcka till, särskilt på små skärmar. I det fallet kan du dela upp tabellen i flera och stapla dem ovanpå varandra:

Kostnaden för vanliga matvaror 2006-2013

En tabell ska bara visa data
Produkt2006200720082009
Morot200180210190
Äpple275295350310
Päron25050024590
Apelsin175225300300
En tabell ska bara visa data
Produkt2010201120122013
Morot235230175150
Äpple320345350340
Päron12543534580
Apelsin200250350400

Som vanligt beskriver du tabellen och dess innehåll, med eventuella länkar till tabellen som PDF och Excel (eller andra format som passar målgruppen).

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!