24 september 2018
Prenumerera på SFTI

E-handel - redovisning och juridik

Boken innehåller grundläggande information om e-handel och SFTI. 

Innehåll

Boken ger praktisk vägledning till frågor kring redovisning, arkivering, intern kontroll, avtal, skatter, offentlighet och sekretess som är aktuella vid införande och användning av elektronisk handel

Målgrupp

Boken är framtagen 2006 av ESV och Sveriges Kommuner och Landsting och riktar sig främst till projektledare, redovisningsansvariga, revisorer med flera.

Pris

Boken kostar 295 kr exkl. moms och faktureras i samband med att boken skickas.

Beställning

Skicka din beställning via e-post med fullständig faktureringsadress och kostnadsreferens till: lena.jerreman@skl.se

Skrift om e-handel redovisning och juridik

Skrift om e-handel redovisning och juridik

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.