22 januari 2015
Prenumerera på SFTI

Elektronisk fakturering

Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor

Bakgrund

Denna handledning har tagits fram i syfte att klarlägga de rättsfrågor som uppkommer vid övergång till elektronisk fakturering och för att underlätta hanteringen av e-fakturor.

Innehåll

I handledningen redovisas hur e-fakturor, med särskilt fokus på Svefakturan, kan användas enligt gällande rätt. Det gäller såväl enligt redovisningslagstiftning som civilrätt. Handledningen tar upp frågor om mellanaktörer om konvertering, arkivering med mera.

Handledningen har utarbetats inom en arbetsgrupp med företrädare från ESV, Bokföringsnämnden, Riksarkivet, Skatteverket, Föreningen Sveriges Kommunalekonomer, Sveriges Kommuner och Landsting, Verva samt några advokat- och revisionsbyråer. Efter att handledningen remissbehandlats har ESV, Sveriges Kommuner och Landsting samt Verva år 2006 beslutat att ge ut handledningen

Pris

Boken kostar 125 kr exkl. moms och faktureras i samband med att boken skickas.

Beställning

Skicka din beställning via e-post med fullständig faktureringsadress och kostnadsreferens till: lena.jerreman@skl.se

Ladda ner skriften

Du kan även ladda ner skriften kostnadsfritt.

Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor - Elektronisk fakturering

Skrift om elektronisk fakturering

Skrift om elektronisk fakturering

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!