19 juni 2019
Prenumerera på SFTI

Årets e-handelsdagar den 8-9 oktober

SFTI anordnar årligen en konferens för erfarenhetsutbyte och information om e-upphandling, e-handel och e-fakturering.

Anmälan

Inbjudan till E-handelsdagar 8-9 oktober 2019 (PDF, nytt fönster)

Dagarna präglas av både aktuella nyheter och ämnen som alltid är angelägna inom e-handelsområdet.

E-handelsdagarna innehåller oftast både goda exempel på införande av e-handel och fördjupning inom olika fokusområden, med såväl föreläsningar som diskussion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet

Aktuellt

Aktuella nyheter och trender inom e-handel och digital utveckling med Anna Eriksson, DIGG, Vesna Jovic, SKL och Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten, som delar med sig av framtidsblick om e-handel och den digitala utvecklingen. Bolagsverket som blev "Årets matchningsraket" kommer också med en presentation.

Erfarenheter

Utöver detta kommer vi att få ta del av erfarenheter från införande av e-fakturering och e-handel med företrädare för bland annat Malmö stad, Svedala kommun och Region Gävleborg.

Nordisk utblick

Det blir också en nordisk utblick om bland annat e-inköp från Danmark och det breda e-fakturainförandet i Norge.

Seminarier och workshoppar

Parallella sessioner

  • Inköpsanalys och uppföljning
  • Organisation för inköp och e-handelsinförande m.m.
  • Beställningar i praktiken
  • E-handel och upphandlingsfrågor
  • E-fakturering och PEPPOL

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!