11 februari 2020
Prenumerera på SFTI

Grundkurs e-handel 3-4 mars i Stockholm

Anmälan

Inbjudan till grundkurs e-handel 3-4 mars 2020 (PDF, nytt fönster)

Under kursen går vi igenom vad e-handel innebär, vilka effekter som kan påräknas men också hur man strategiskt ska se hur införandet ska gå till. Det gäller förberedelser både internt i organisationen och gentemot varu- och tjänsteleverantörer.

Ett genomtänkt införande kan ge ökade förutsättningar för att uppnå effekter både vad gäller en effektiv inköpsprocess men också goda möjligheter till uppföljning och styrning av inköpsverksamheten.

Under utbildningen går vi igenom

  • olika affärsprocesser för e-handel
  • SFTI:s rekommenderade standarder för meddelanden och specifikationer
  • Förberedelser i den egna organisationen
  • hur man ansluter varu- och tjänsteleverantörer
  • att ställa krav på e-handel i upphandlingar
  • hur man hanterar e-fakturor och krav enligt lagstiftningen
  • vanliga praktiska frågor

Vid varje tillfälle brukar vi även ha ett praktikexempel från en kommun, region eller myndighet som informerar om hur de gick till väga vid införandet av e-handel.

Målgrupp

Kursen riktar till dig som arbetar med inköp och upphandling i en kommun, region eller statlig myndighet som redan har infört eller planerar att införa e-handel i organisationen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!