1 augusti 2019
Prenumerera på SFTI

Kurs om PEPPOL för implementering i Stockholm

Kursen fokuserar på frågeställningar som är viktiga att beakta vid implementering och användning av PEPPOL:s infrastruktur.

Anmälan

Inbjudan till kurs om PEPPOL för implementering (PDF, nytt fönster)

Från den 1 april i år är det obligatoriskt för kommuner, regioner och kommunala bolag att kunna ta emot elektroniska fakturor. Likaså måste leverantörer skicka e-fakturor till dessa upphandlande myndigheter och enheter.

Enligt en föreskrift från myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska vidare alla kommuner, regioner, kommunala bolag m fl upphandlande myndigheter vara registrerade som mottagare av elektroniska fakturor i PEPPOL:s SMP register den 1 december 2019. För statliga myndigheter finns den skyldigheten från november 2018.

I PEPPOL:s infrastruktur kan även andra elektroniska handelsmeddelanden förutom fakturan sändas. Det finns sedan några månader en ny version av dessa s.k. PEPPOL BIS meddelanden, nu i version 3. SFTI rekommenderar de flesta av dessa meddelandena, som finns under begreppet PEPPOL BIS och Svehandel och de innefattar prislista/katalog, order, bekräftelser, leveransavisering, orderöverenskommelse och punch-out. Fakturan PEPPOL BIS Billing 3 som är obligatoriskt att kunna ta emot som offentlig köpare från 1 april i år ingår redan i SFTI:s rekommendation.

PEPPOL BIS specifikationer används i Norge och börjar även implementeras inom andra länder i Europa.

Vid implementering och användning av PEPPOL:s infrastruktur finns det frågeställningar som är viktiga att beakta. Det kan vara allt från val av PEPPOL-id till sätt för integration m.m.

Det finns vidare skillnader som är efterfrågade av användare när det gäller de nya PEPPOL BIS 3 meddelandena.

 • Vad innebär dessa uppgraderingar?
 • Vilket stöd finns för implementeringen av dessa?
 • Hur hanteras de dubbla flöden som kan bli aktuella hos många kunder som dels använder SFTI/ESAP 6 och dels PEPPOL BIS och Svehandel, där enbart PEPPOL BIS- och Svehandelsmeddelandena sänds via PEPPOL: s infrastruktur?

Vi anordnar kurs på två orter, en den 11 september i Stockholm och en den 16 september i Göteborg där bl.a dessa frågeställningar tas upp. Kursen riktas specifikt till er som implementerar PEPPOL BIS meddelanden samt använder PEPPOL:s infrastruktur.

Vi kommer att kort gå igenom PEPPOL som kommunikation, funktionalitet för SMP m.m. samt PEPPOL BIS 3; beskrivning av de olika meddelandena och med genomgång specifikt av uppgraderingen till den nya version 3.

Ur programmet

 • PEPPOL som kommunikation; kunders val av PEPPOL-id, ansvarsgränser, hanteringsmässiga frågor,
 • PEPPOL; integration mellan olika parter, flera alternativ för kommunikation
  (SFTI ESAP och PEPPOL BIS och Svehandel) m.m.
 • Anslutning till PEPPOL rent praktiskt. Kvittenser, återrapportering stoppade meddelanden m.m.
 • Genomgång av innehåll i SFTI Svehandel
 • Hela PEPPOL BIS och Svehandel-processen som samverkande affärsprocess
 • Användningen av PEPPOL BIS och Svehandel. Nya versionen av PEPPOL BIS 3.
  Skillnader och likheter mellan de olika versionerna
 • Stöd vid implementeringen; tjänst för verifiering av meddelanden m.m.
 • Användning av både SFTI ESAP 6 och PEPPOL BIS och Svehandel i organisationer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!