1 augusti 2019
Prenumerera på SFTI

Kurs om PEPPOL och SFTI Svehandel

Kursens har fokus på hur vi kan underlätta anslutning av fler leverantörer till e-handel och använda SFTI Svehandel och PEPPOL i dagens e-handelslösningar.

Anmälan

Inbjudan till kurs om PEPPOL och SFTI Svehandel (PDF, nytt fönster)

SFTI Svehandel med PEPPOL BIS-meddelanden som ska underlätta e-handel för en stor mängd leverantörer av varor och tjänster eftersom den är enklare att implementera än SFTI/ESAP. Vi går igenom hur detta fungerar och även om PEPPOL som kommunikation.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till er som arbetar med e-handel/e-beställningar så som projektledare eller på annat sätt i en organisation och som vill ha en viss kunskap om vad Svehandels-meddelandena innehåller och hur de kan användas samt om PEPPOL som kommunikation och till er som implementerar standarden.

Kursen kan även vara av intresse för er som arbetar med upphandling och ekonomi utan att arbeta konkret med e-beställningar.

Kursinnehåll

  • Introduktion-bakgrund
  • Genomgång av innehåll i SFTI Svehandel:
  • Hela SFTI Svehandel-processen som samverkande affärsprocess
  • Användningen av SFTI Svehandel. Skillnader och likheter mellan SFTI Svehandel/PEPPOL meddelanden och SFTI/ESAP?
  • Leverantörsanslutning med SFTI Svehandel, tjänst för verifiering av meddelanden m.m.
  • PEPPOLs infrastruktur (överföring av meddelanden), status på användningen av PEPPOL

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!