19 mars 2020
Prenumerera på SFTI

Uppdaterad kurs om PEPPOL för implementering

Nu en halvdagskurs där du kan delta via länk.

Anmälan

Inbjudan till kurs om PEPPOL för implementering (PDF, nytt fönster)

Mot bakgrund av situationen med coronaviruset gör vi om denna kurs till en halvdagsutbildning via Skype länk. Det betyder att de viktigaste delarna tas upp och workshopsdelar tas bort. När ni anmält er bereds ni tillfälle att sända in frågeställningar som är viktiga att lyfta.

Bakgrund och syfte

Från den 1 april 2019 är det obligatoriskt för myndigheter, kommuner, regioner och kommunala bolag att kunna ta emot elektroniska fakturor. Likaså måste leverantörer skicka e-fakturor till dessa upphandlande myndigheter och enheter.

Enligt en föreskrift från myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska vidare alla kommuner, regioner, kommunala bolag med flera upphandlande myndigheter vara registrerade som mottagare av elektroniska fakturor i Peppol:s SMP register den 1 december 2019. För statliga myndigheter finns den skyldigheten från november 2018.

Det planeras vidare för att avföra Svefaktura 1 och SFTI Fulltextfaktura som SFTI rekommendation. Datum för detta föreslås bli den 1 april 2021. Det blir därmed alltmer fokus på Peppol; både fakturan Peppol BIS Billing 3 och Peppol:s infrastruktur. I infrastrukturen kan ju även andra elektroniska handelsmeddelanden förutom fakturan sändas. SFTI rekommenderar meddelandena, som finns under begreppet Peppol BIS och Svehandel och de innefattar prislista/katalog, order, orderbekräftelse, leveransavisering, Orderagreement och Punch Out.

Vid implementering och användning av Peppols:s infrastruktur finns det frågeställningar som är viktiga att beakta. Det kan vara allt från val av PEPPOL-id till sätt för integration m.m.
Det finns vidare skillnader som är efterfrågade av användare när det gäller de nya Peppol BIS 3 meddelandena jämfört version 2.

  • Vad innebär dessa uppgraderingar?
  • Vilket stöd finns för implementeringen av dessa?
  • Hur hanteras de dubbla flöden som kan bli aktuella hos många kunder som dels använder SFTI/ESAP 6 och dels Peppol BIS och Svehandel, där enbart Peppol BIS sänds via Peppol:s infrastruktur?

Under denna kurs kommer dessa frågeställningar tas upp. Vi kommer att gå igenom Peppol BIS Billing 3 fakturan, Peppol som kommunikation, funktionalitet för SMP m.m. samt kort om de övriga meddelandena i Peppol BIS och med genomgång specifikt av uppgraderingen till den nya version 3. Inom SFTI har ett antal guidande dokument tagits fram under hösten/vintern 2019 och dessa går vi även igenom.

Kursinnehåll

  • Peppol som kommunikation; kunders val av PEPPOL-id, ansvarsgränser, hanteringsmässiga frågor,
  • Peppol; integration mellan olika parter, flera alternativ för kommunikation (SFTI ESAP och PEPPOL BIS och Svehandel) m.m.
  • Anslutning till Peppol rent praktiskt. Kvittenser, återrapportering ev. stoppade meddelanden m.m.
  • Referenser, anvisning för ordermatchning, faktureringsobjekt, refererande dokument
  • Kort om hela Peppol BIS och Svehandel-processen som samverkande affärsprocess
  • Stöd vid implementeringen; tjänst för verifiering av meddelanden m.m.

Välkomna!

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!