13 september 2019
Prenumerera på Nyheter från SKL

Enkätundersökning om e-handel i kommuner och regioner

E-faktureringen har ökat mycket, e-handel ökar men inte lika mycket.
Läs mer

E-handel och e-fakturering, enkätundersökning i kommuner och regioner 2018/2019 (PDF, nytt fönster)

En enkätundersökning har genomförts för att kartlägga omfattningen av e-handel och e-fakturering i kommuner och regioner.

Enkätundersökningen visar att e-faktureringen har ökat i mycket stor omfattning sedan den senaste undersökningen.

Även e-handeln har även ökat, men inte i samma omfattning som e-fakture­ringen. Förutom de kommuner och regioner som infört e-handel finns ett antal som står i begrepp att göra det under 2019 eller senare.

Rapporten redovisar statistik över införandet och jämförelse med tidigare års undersökningar. Den visar vilka svårigheter som kommuner och regioner bedömt finns vid införandet av e-handel.

Bedömda nyttoeffekter och positiva erfarenheter redovisas även.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!